Wij hebben bestaande kinderdagbesteding formules door ontwikkelt, zodat voor “De Gelukkige Dolfijntjes” een perfecte totaalformule is ontstaan, waarmee onze organisatie uniek is in zijn soort.

Kinder Plus Dagcentrum “De Gelukkige Dolfijntjes” biedt (medische) dagbesteding aan kinderen met een beperking, van 2 tot 19 jaar. Het KDC is gevestigd in Purmerend en in Schagen. Ons KDC biedt zowel vaste structuur als de nodige afwisseling. Voorop staat een dagprogramma op maat, waarmee wij een gestructureerde en voorspelbare omgeving creëren waarbinnen de kinderen worden gestimuleerd en geprikkeld om tot verdere ontplooiing te komen. Regelmatig wordt er gewerkt met een thema (bijvoorbeeld de wisseling van de seizoenen) waar alle activiteiten op worden afgestemd. Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer binnen ons kinderdagcentrum.

Want de clienten moeten zich thuis en veilig voelen. Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het te ontdekken en er op uit te gaan. Wij hebben oog voor de individuele behoeften van het kind. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Binnen onze dagbesteding is de aandacht van de leiding over minder kinderen verdeeld.

Bij onze dagbesteding bestaat 1 groep uit maximaal 4 kinderen en 3 gediplomeerde (ook verpleegkundige) medewerkers.

Dankzij ons “in house” multidisciplinair team, bieden wij de beste instrumenten aan om de kinderen optimaal te ondersteunen. De therapieën worden op locatie gegeven, zodat de kinderen niet uit hun dagelijkse ritme gehaald worden en dat biedt het beste resultaat.  Uiteraard worden de therapieën in overleg met de ouders ingezet en wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het kind.

Top