Aan gehandicaptenzorg en jeugdzorg zijn veel kosten verbonden vanwege vaak langdurige en specialistische zorg. Een groot deel van die kosten wordt door de overheid vergoed. Mensen met een indicatie binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een zogenaamde indicatie of beschikking.

Wanneer een cliënt valt onder de jeugdwet, heeft uw gemeente  de verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze zorg. Gemeenten krijgen geld van de overheid uit het gemeentefonds voor het uitvoeren van de Wmo.Wie ondersteuning krijgt uit de Wmo moet daarvoor wel een eigen bijdrage betalen. De gemeente stelt de eigen bijdrage vast voor de voorzieningen. Onze zorginstelling heeft zorginkoop afspraken met diverse gemeentes.

Wanneer een cliënt valt onder de WLZ, betaald het zorgkantoor direct uit aan onze zorginstelling in de vorm van ZIN (Zorg in Natura). U betaald zelf geen bijdrage in dit geval. Onze zorginstelling heeft zorginkoop afspraken met de zorgkantoren.

Het kan voorkomen dat een cliënt binnenstroomt bij ons als Jeugdwet, maar dat dan op termijn blijkt dat er recht is op WLZ zorg.   De processen met betrekking het stellen van beschikking en/of indicatie begeleiden wij vrijwel geheel voor ouders en cliënten. Ook her indicaties en WLZ beoordelingen begeleiden wij voor onze cliënten, uiteraard in overleg met de ouders.

Wanneer u uitleg wilt of informatie, neemt u dan contact op met Vincent Köster.

Top