Onze naschoolse opvang is bedoeld voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Juist deze kinderen hebben speciale aandacht en begeleiding nodig. Deze opvang sluit naadloos aan bij de behoeftes van deze doelgroep. Een warm nest, een uitdagende omgeving- maatwerk met aandacht en passie.Meer informatie treft u op www.rimikozorggroep.nl/bsoplus

Top